آمار جان باختگان توفان «موکا» در میانمار به ۱۴۵ نفر رسید


تهران- ایرنا – حکومت نظامی میانمار اعلام کرد آمار کشته شدگان توفان موکا در این کشور به ۱۴۵ نفر افزایش پیدا کرده که در این میان بیشتر کشته شدگان از اقلیت روهینگایی ها بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116036/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85116036/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
  بروجردی: اساس فعالیت انجمن دوستی ایران و چین، منافع ملی کشور است