اتهام فساد و رشوه‌گیری رهبر حزب مخالف دولت کره جنوبی


تهران- ایرنا – دادستان‌های کره جنوبی امروز پنجشنبه برای رهبر مخالفان دولت این کشور در تحقیقاتی پیرامون پروژه‌های ساخت و ساز و اتهامات رشوه و فساد حکم بازداشت درخواست کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032347/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85032347/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C