اخبار فوری بریتانیا: رشد دستمزدها پیشنهاد پوند را حفظ می کند


منبع: https://www.dailyfx.com/news/forex-uk-breaking-news-wage-growth-keeps-pound-bid-wv-20230711.html

  عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ سوم سپتامبر ۲۰۲۲