از انتقادروسها ازایجاد موانع مصنوعی درمذاکرات برجام تاسفرلوکاشنکوبه تهران


تهران-ایرنا- روایت اولیانوف از “اشک تمساح” رسانه های غربی درمورد برنامه هسته ای ایران، / ۶ فوتی و ۲۹۴ مجروح آخرین گزارش از زلزله جدید ترکیه، ادامه تنش‌ها در تل آویو، عقب نشینی آلمان از اقدام علیه سپاه پاسداران و سفر لوکاشنکوبه تهران مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036638/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85036638/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87