از بالا گرفتن جدال در کابینه صهیونیست‌ها تا همکاری ایران و هند در توسعه چابهار


تهران-ایرنا- همکاری ایران و هند در توسعه چابهار، فرصتی برای شکوفایی منطقه، گفت‌وگوی هیات پارلمانی ایران و بحرین در منامه، دو دستگی صهیونیست‌ها به روایت آمار، تعلیق قرارداد نظامی امارات با تل‌آویو و اما و اگرها از ادامه اتحاد نظامی آمریکا و اوکراین مهمترین عناوین خبری بین‌الملل ایرنا در چند ساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056231/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85056231/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF