استقرار سامانه دفاع موشکی روسیه در نزدیکی ژاپن


تهران- ایرنا- وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو سامانه‌های دفاع موشکی ساحلی در منطقه‌ای از مجمع الجزایر کوریل که در نزدیکی ژاپن واقع شده، مستقر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962447/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86