اعتراض‌ها به افزایش قیمت سوخت در اندونزی؛ دستمزدها افزایش می‌یابد

رئیس جمهوری اندونزی «جوکو ویدودو» اوایل این ماه قیمت سوخت یارانه ای را در بزرگترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی تا ۳۰ درصد افزایش داد تا بودجه مارپیچ یارانه انرژی را مهار کند که این اقدام باعث اعتراض کارگران و دانشجویان در سراسر کشور شد.

سعید اقبال، رئیس اتحادیه، روز سه شنبه به رویترز گفت که یکی دیگر از گروه های کارگری که تجمعات را سازماندهی می کند، اتحادیه کارگزی، به اعتراضات خود ادامه خواهد داد تا زمانی که دولت افزایش قیمت سوخت را لغو کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886040/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

به نقل از «هرمانتو احمد»، دبیر کل اتحادیه کارگری سریلانکا(KSPSI)، در بیانیه کاخ نقل شده است که افزایش قیمت سوخت بر قیمت سایر ملزومات تأثیر منفی خواهد گذاشت.

بر اساس بیانیه کاخ ریاست جمهوری، «هرو بودی هارتونو»، رئیس دفتر رئیس جمهور، روز دوشنبه با کارگران معترض در کاخ ریاست جمهوری در مرکز جاکارتا دیدار کرد تا در مورد خواسته هایشان صحبت کند.

افزایش قیمت سوخت قرار است، تورم را کنترل کند، تورمی که در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ رسیده است.

رسانه ها گزارش دادند که با رشد و تورم در سال ۲۰۲۱ که هنوز به دلیل همه گیری کرونا در حال چرخش است، حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ‌تنها ۱.۰۹ درصد در سراسر کشور ۲۷۰ میلیون نفری افزایش یافت.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از رویترز، دفتر رئیس جمهوری اندونزی روز سه شنبه پس از اینکه اتحادیه های کارگری اعتراضات سراسری را علیه افزایش اخیر قیمت بنزین که به گفته آنها حتی با رکود درآمدها رخ داده است، اعتراض کردند، حداقل دستمزد و سایر قوانین کار را بازبینی خواهد کرد.

  موسسه آمریکایی: سیاست‌های جدید کرونایی چین باعث افزایش مرگ ومیر می شود

هرو در این بیانیه با اشاره به قوانین بحث برانگیز تصویب شده در سال ۲۰۲۰ گفت کارگران خواستار تغییر در فرمول مورد استفاده توسط دولت برای تعیین افزایش سالانه حداقل دستمزد و تغییرات در قانون بحث انگیز ایجاد شغل شده اند.  
هرو گفت که مقامات قرار است روز سه شنبه مطالبات کارگران را بررسی کنند.