افزایش جذابیت آسیا برای سرمایه گذاران خارجی


تهران- ایرنا- وقوع نوسانات بانکی در ایالات متحده سبب شده است سرمایه گذاران پول علاقه مند به سرمایه گذاری در بازارهای چین و سایر اقتصادهای نوظهور آسیا شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077696/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85077696/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C