انتخاب سخت ویتنام از میان خرید تسلیحات آمریکا یا حفظ روابط نظامی با روسیه


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز در حالی به نقل از منابع آگاه از رایزنی شرکت‌های آمریکایی برای فروش تسلیحات نظامی از جمله بالگرد و پهپاد به ویتنام خبر داده که با توجه به سابقه دیرینه ویتنام و روسیه، هانوی ممکن است در یک مسیر انتخاب سخت در این زمینه قرار بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970837/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/84970837/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C