اندونزی: اعضای گروه ۲۰ بر سر اکثر مسائل توافق کردند

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، مولیانی ایندراواتی وزیر دارایی اندونزی روز شنبه گفت که وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ در اکثر مباحث و مسائل به توافق رسیدند که خلاصه این نشست‌ها به زودی منتشر خواهد شد.

وزیر دارایی اندونزی گفت که اگر بخواهیم نتیجه‌ای کلی برای نشست دو روزه کشورهای گروه ۲۰ تعریف کنیم می‌توانیم از روحیه بالای کشورها در همکاری‌های چندجانبه صحبت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84823330/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

ایندراواتی گفت: به زودی خلاصه‌ای از نشست‌ها و مذاکرات در اختیار عموم قرار داده خواهد شد که در ۱۴ پاراگراف برای انتشار آماده شده است. نتایج نشست دو روزه کشورهای گروه ۲۰ در این بیانیه مشترک آورده شده که مورد توافق همه کشورها قرار گرفته است.

  شمار کشته‌های طوفان در فیلیپین به ۹۸ نفر رسید