انگلیس و ژاپن رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کنند


تهران- ایرنا- منابع خبری انگلیس از توافق لندن و توکیو برای برگزاری رزمایش نظامی مشترک خبر می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996375/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84996375/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
  جنگ اوکراین، تنش چین و آمریکا در دستورکار نشست «گروه ۲۰»