ایران در مسیر توسعه همکاری با بریکس


تهران- ایرنا- ایران تجارت با کشورهای عضو بریکس از جمله چین را با هدف پیوستن به این ائتلاف افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110004/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

  برگزاری نخستین نشست ژاپن، آمریکا، تایوان و کره‌جنوبی برای زنجیره تامین تراشه