ایرباس با کمک چین به سمت سوخت های پاک می رود

به گزارش روز سه شنبه  ایرنا از روزنامه « چاینا دیلی » هواپیمای ایرباس تینجیان عملیات پرواز خود را با سوخت پاک تا پایان سال جاری میلادی آغاز خواهد کرد و چنین پروازهایی برای نخستین بار از سوی شرکت ایرباس در چین انجام خواهد شد.

اس ای اف (SAF ) به معنای سوخت پاک هوانوردی است و از نظر ترکیبات شیمیایی بسیار شبیه سوخت های فسیلی سنتی هواپیماهی  جت است. استفاده از سوخت پاک هوایی منجر به کاهش تولید کربن در مقایسه با روش سنتی می شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84898527/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

شرکت ایرباس این حرکت را نشانگر تعهد دراز مدتش به بخش هواپیمایی چین اعلام کرده است. سوخت این هواپیما از شرکت شیمیایی و پالایشگاه «ژنهائی » تامین می شود.

« جورج ژو »  نائب رئیس اجرایی شرکت ایرباس چین در مصاحبه با خبرنگاران گفت: ” ما امیدواریم در چین از سوخت پاک هواپیما ( اس ای اف)  به عنوان یکی از استانداردها و گزینه های سوخت پاک طولانی مدت برای استفاده  در ایرباس تینجیان در آینده  بهره ببریم. این کار همچنین پاسخی فعال برای اهداف کاهش استفاده از سوخت فسیلی در کشورماست. استراتژی دراز مدت ایرباس مشارکت برای رسیدن به هدف کربن-صفر در صنعت هواپیمایی و حمل و نقل جهانی تا سال ۲۰۵۰ و تعهد حذف سوخت فسیلی است. ما هم به همکاری های متنوع در راستای استراتژی شرکایمان پایبندیم و از آن حمایت می کنیم. “

به نظر می رسد افزایش استفاده از سوخت پاک هوایی یک روش کلیدی برای دستیابی به اهداف صنعت هواپیمانوردی  در حذف کربن تا سال ۲۰۵۰ است. این استراتژی می تواند بین ۵۳ تا ۷۱ درصد کاهش استفاده از سوخت فسیلی را تضمین کند که در راستای توافقنامه پاریس برای تغییرات اقلیمی است.  

  داسیلوا خواستار پایان سلطه دلار بر تجارت جهانی شد + فیلم

چین پیشنهاد کرده است تا اهدافش برای رسیدن به کاهش سوخت های فسیلی تا سال ۲۰۳۰  و کربن-صفر پیش از سال ۲۰۶۰ را تسریع کند.