ایفای نقش چین به عنوان صلح‌ساز در خاورمیانه


تهران- ایرنا- روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی با اشاره به نقش میانجی چین در ایجاد توافق بین ایران و عربستان نوشت که پکن در سایه حضور واشنگتن به عنوان یک «صلح‌ساز» در منطقه خاورمیانه ایفای نقش می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055865/%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87