بالون‌های جاسوسی؛ از انقلاب فرانسه تا آسمان آمریکا


تهران- ایرنا- یک بالون چینی که بر فراز «مونتانا» در حال پرواز بود توسط پنتاگون سرنگون شد. این گوی سفید عظیم در اندازه سه اتوبوس مدرسه، مظنون به یک بالون جاسوسی چینی، در سراسر حریم هوایی ایالات متحده حرکت کرد تا اینکه روز چهارم فوریه(۱۵ بهمن) توسط نیروی هوایی آمریکا سرنگون شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040507/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85040507/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
  کره شمالی دومین موشک بالستیک کوتاه برد را شلیک کرد