بروجردی: روند دلارزدایی در تجارت منطقه ای آغاز شده است


تهران – ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران و چین با اشاره به اراده کشورهای منطقه برای استفاده از ارزهای ملی یا ارزهایی غیر از دلار در مناسبات تجاری خود، آن را گامی بزرگ در جهت تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری بدون دلار میان کشورهای منطقه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093198/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای چه گذشت؟