برگزاری رزمایش بزرگ چین اطراف تایوان پس از تصویب اقدام دفاعی آمریکا


تهران- ایرنا – چین رزمایش نظامی بزرگی با حضور سربازانی از چندین سرویس نظامی مختلف هوایی و دریایی در اطراف تایوان و در پاسخ به تصویب اقدام دفاعی آمریکا برای افزایش همکاری امنیتی میان واشنگتن و تایپه برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980665/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C

  واکنش کره جنوبی و ژاپن به شلیک موشک قاره‌پیمای کره شمالی