بلینکن با وزیر امور خارجه جدید چین تلفنی گفت وگو کرد


تهران- ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه به وقت محلی با چین گانگ وزیر امور خارجه جدید چین در مورد روابط دوجانبه و نیاز به باز نگه داشتن خطوط ارتباطی تلفنی گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986263/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84986263/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
  مقام آمریکایی: جنگ با چین به کمک مهمات نقطه‌زن انجام می‌شود