«بهار بندگی»؛ جشن نور متفاوت کابل برای سال جدید و ماه رمضان+ فیلم


تهران- ایرنا- آغاز ماه رمضان و همزمانی آن با سال نوی خورشیدی در کابل نیز با مراسم ویژه ای جشن گرفته می‌شود، جشنی که مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076941/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86

  نخست وزیر ژاپن تور آفریقایی خود را پیش از اجلاس گروه ۷ آغاز کرد