بهره‌برداری دوگانه چین از نور خورشید؛ رونق کشاورزی و تولید انرژی پاک


تهران-ایرنا- چینی ها در ابتکاری قابل توجه، با نصب صفحات خورشیدی تولید برق در مناطق وسیعی از بیابان های این کشور، علاوه بر تولید برق قابل توجه، توانسته اند در زیر سایه این صفحات خورشیدی که باعث کاهش تبخیر و هدر رفت آب می‌شود، صنعت کشاورزی را هم رونق داده و مصرف سوخت فسیلی را هم کاهش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954440/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C