بیانیه اجلاس بالی با رنگ و بوی سیاسی؛ ابراز تاسف از جنگ اوکراین


تهران- ایرنا – سران و مقامات عالی کشورهای عضو گروه 20 در هفدهمین اجلاس این گروه در بالی اندونزی در اقدامی سیاسی علیه مسکو، بیانیه پایانی را با مضمون ابراز تاسف عمیق درباره اقدام نظامی روسیه در اوکراین منتشر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944553/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86