تاکید شی بر نقش چین در تقویت صلح و توسعه جهانی


تهران- ایرنا- شی جینپینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه در جلسه اختتامیه چهاردهمین کنگره ملی خلق چین بر نقش مهم این کشور برای تقویت صلح و توسعه در جهان تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055597/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85055597/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
  پیش بینی افزایش تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۳