تقابل سوناک با تندروهای حزب محافظه کار انگلیس بر سر چین


تهران- ایرنا- ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس با اعضای تندرو و جنگ طلب حزب محافظه کار بر سر اتخاذ یک سیاست مشخص در قبال چین اختلاف دارد و مقابل درخواست آنها برای تعریف پکن به عنوان یک “تهدید” ایستاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055658/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85055658/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
  نگاه آمریکا به توافق‌های امضا شده بین عربستان و چین