تمرکز چین و آسیای مرکزی بر ایجاد شبکه حمل و نقل مدرن منطقه ای


تهران – ایرنا – در چهارمین نشست وزرای خارجه چین و کشورهای آسیای میانه که به میزبانی شهر شیان چین برگزار شد، طرفین بر ایجاد یک شبکه حمل و نقل منطقه ای مدرن تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095591/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C

  چین: گروه ۷ به اصل "چین واحد" پایبند باشد