توافق چین و روسیه برای اشاعه جهان چندقطبی


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین پس از دیدار «وانگ یی» مدیر دفتر کمیسیون امور خارجی حزب کمونیست و نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد که دو طرف در مورد مقابله مشترک با همه اشکال زورگویی یکجانبه، اشاعه جهان چندقطبی و همکاری بر اساس چارچوب‌های چندجانبه توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037073/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85037073/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C
  لهستان قراردادی برای خرید جنگنده و تانک با کره‌جنوبی امضا کرد