توسعه برنامه های نیروی دریایی ارتش چین


تهران- ایرنا – در مراسم هفتاد و چهارمین سالگرد تاسیس ارتش آزادی خلق چین، نیروی دریایی از برنامه های اصلی توسعه نیروی دریایی که شامل پیشرفت آزمایش سومین ناو هواپیمابر و برنامه برای ساختن ناوهای بیشتر و مدل های جدید کشتی های جنگی در کنار راه اندازی ناوشکن بزرگ ۱۰ هزار تُنی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090829/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86