تولید ناخالص داخلی چین با سه درصد رشد به ۱۲۱ تریلیون یوان رسید


تهران- ایرنا- تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ با سه درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۱۲۱ تریلیون یوان (۱۷.۹۳ تریلیون دلار) رسید و موفق شد رشد پایدار خود را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با وجود محدودیت‌های کرونایی حفظ کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001763/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85001763/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
  وزیر دارایی آلمان نسبت به قطع سریع وابستگی به چین هشدار داد