جنگ روسیه-اوکراین و تغییرات اقلیمی؛ مهمترین نکات سفر بلینکن به چین است


تهران-ایرنا- سخنگوی کاخ سفید با بیان این که روابط میان چین و آمریکا، مهم‌ترین روابط دوجانبه جهان است، جنگ روسیه و اوکراین و تغییرات آب‌وهوا را نکات کلیدی سفر وزیر امور خارجه ایالات متحده به پکن دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016279/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85016279/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87