حجم تجارت روسیه و چین بیش از ۲۹درصد افزایش یافت


تهران – ایرنا – بر اساس گزارش اداره کل گمرک چین (GAC) حجم تجارت روسیه و چین در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۹.۳ درصدی نسبت به سال قبل به بالاترین حد خود یعنی رقمی معادل ۱۹۰.۲۷ میلیارد دلار رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997867/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B9%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/84997867/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B9%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA