حرکت دردسرساز ترودو در سئول


تهران- ایرنا- حرکت (ژست) جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا هنگام دست دادن با کیم جین پیو رئیس مجلس ملی کره جنوبی دردسرساز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115871/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85115871/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84