رئیس کمیسیون اروپا: باید در پی همکاری با چین باشیم


تهران – ایرنا – اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت: اتحادیه اروپا باید به جای جدایی از چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، با این کشور در حوزه فناوری های پاک، در سطح برابر، همکاری و مبادلات بازرگانی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001613/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85