روایتی از یک خبر| بحران اوکراین و امیدواری اروپا به چین


تهران- ایرنا- کشورهای اروپایی با تداوم جنگ روسیه و اوکراین و ناامیدی از یافتن یک راه حل برای پایان این مناقشه، به کشور چین که به تازگی نقش میانجی گری‌اش پر رنگ جلوه می‌کند روی آورده اند تا ضمن استفاده از جایگاه پکن برای حل مناقشه اوکراین، روابط خود با این قدرت اقتصادی جهان را نیز تقویت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076989/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85076989/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
  USD/JPY هفته قوی شروع می شود. تورم توکیو، خدمات ISM، پاول و NFP در تمرکز