روایت روزنامه واشنگتن پست از نقش چین در توافق ایران و عربستان


تهران- ایرنا- روزنامه واشنگتن پست با اشاره به ایفای نقش چین در شکل گیری توافق بین ایران و عربستان نوشت که امضای این توافق در پکن نشان‌دهنده تلاش‌های شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین برای حضور سیاسی پررنگ‌تر و نقش آفرینی در خاورمیانه است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85053191/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85053191/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86