روایت چین از ملاقات شی و مکرون: اتحادیه اروپا استقلال عمل داشته باشد


تهران- ایرنا – شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در ملاقات امانوئل مکرون همتای فرانسوی اش که امروز در حاشیه هفدهمین اجلاس گروه ۲۰ به میزبانی جزیره بالی اندونزی انجام شد، ابراز امیدواری کرد پاریس اتحادیه اروپا را به سمت استقلال عمل و رویکرد مثبت در قبال پکن سوق دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943622/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87