زلنسکی در نشست رهبران هفت کشور صنعتی حضور پیدا می‌کند


تهران- ایرنا- منابعی در دولت‌های ژاپن و آمریکا روز جمعه اعلام کردند که ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین به طور شخصی در نشست رهبران هفت کشور صنعتی در هیروشیما شرکت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115339/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85115339/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF