سفر رییس جمهور کره‌جنوبی به هیروشیما برای حضور در نشست گروه هفت


تهران- ایرنا- یون سوک یئول رییس جمهور کره‌جنوبی امروز (جمعه) به منظور شرکت در نشست گروه هفت کشور صنعتی و دیدار با نخست وزیر ژاپن و رییس جمهور آمریکا وارد هیروشیما شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115488/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA