شاخص های نظم جهانی پساغربی


تهران – ایرنا – اندیشکده انجمن آسیای شرقی در تحلیلی به مزایای پیوستن دائمی جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای برای تحقق شعار “بازگشت به شرق” و مواهب آن برای سه کشور ایران، چین و روسیه برای مقابله با سیاست های غرب پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974859/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C

  عناوین روزنامه‌های جهان؛ اوکراین خواستار صدهاهزار پهپاد است