شی برای سومین دوره پنج ساله بعنوان رئیس جمهور چین انتخاب شد


تهران – ایرنا – نمایندگان کنگره ملی خلق (NPC، پارلمان) روز جمعه در چهاردهمین نشست خود به اتفاق آرا به انتخاب مجدد شی جین پینگ به عنوان رئیس جمهور چین برای سومین دوره پنج ساله رأی دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052513/%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF