صداقت؛ حلقه مفقوده در گام های آمریکا برای بهبود روابط با چین


تهران- ایرنا – کارشناسان چینی درباره دیدار اخیر وانگ یی رئیس دفتر سیاست خارجی حزب حاکم چین با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد، « صداقت» را حلقه مفقوده در گام های واشنگتن برای بهبود روابط با پکن دانستند و اعتقاد دارند آمریکا باید در رفتاش مقابل چین صادقانه عمل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109901/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86