عناوین روزنامه‌های جهان؛ اقتصاد جهانی در آستانه رکود شدید در اثر کرونا و جنگ اوکراین


تهران-ایرنا- تاکید ناتو و اتحادیه اروپا بر افزایش کمک به اوکراین برای دفاع از خود، صدور حکم دستگیری ترامپ و بانک جهانی نسبت به رکود شدید ناشی از کرونا هشدار داد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز چهارشنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996417/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/84996417/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
  آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای دیدار بلینکن و همتای چینی در ۱۷ بهمن در پکن