عناوین روزنامه‌های جهان؛ خیزش دوباره کرونا درچین، ازدحام در مراکز درمانی


تهران-ایرنا- اردوغان از کشف یک میدان گازی جدید در دریای سیاه خبر داد، ازدحام مبتلایان به کرونا در بیمارستان‌های چین و آماده‌باش سربازان صربستان در پی افزایش تنش با کوزوو، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز چهارشنبه ۷ دی (۲۸ دسامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983301/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/84983301/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2
  سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش هرچه بیشتر روابط با جمهوری خلق چین است