عناوین روزنامه‌های جهان؛ سوئد راکتور هسته‌ای جدید می‌سازد/ ۲ میلیون فقیر در اسرائیل


تهران-ایرنا- سوئد راکتور هسته‌ای جدید احداث می‌کند،کشف مجموعه دیگری از اسناد محرمانه در دفتر شخصی جو بایدن و نزدیک به ۲ میلیون نفر در اسرائیل در فقر مطلق به سر می‌­برند، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز پنج­شنبه ۲۲ دی (۱۲ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997190/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%DB%B2منبع: https://www.irna.ir/news/84997190/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%DB%B2
  پاکستان: به رسمیت شناختن حکومت طالبان، نیازمند توافق منطقه‌ای است