فراز و نشیب‌های هند در سازمان همکاری شانگهای


تهران- ایرنا- هند، برای افزایش تعاملات با منطقه اوراسیا، عضویت خود در سازمان همکاری شانگهای را قطعی کرده اما اکنون با افزایش ضدغرب گرایی در این سازمان و قدرت گرفتن چین و روسیه، این عضویت دچار چالش هایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100586/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85100586/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C