فشار گروه ۷ بر کره جنوبی برای حمایت نظامی از اوکراین/ سران دو کشور دیدار می کنند


تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است برای نخستین بار در حاشیه اجلاس گروه ۷ در هیروشیما در ژاپن با یون سوک یول همتای کره جنوبی خود دیدار کند؛ دیداری که به نظر می رسد تحت فشار گروه ۷ بر کره جنوبی برای وادار کردن آن به حمایت نظامی و تسلیحاتی از اوکراین انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117066/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88

  کامیون‌داران کره‌جنوبی دست به اعتصاب می‌زنند