فیلم های ایرانی در جشنواره چین


تهران – ایرنا – جشنواره فیلم کارگردانان ایرانی با محوریت بررسی فیلم های مرحوم عباس کیارستمی به مدت سه روز در شهر خانگو واقع در استان جی جیانگ چین برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955487/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86

  فروش نفت با مشاهده تجارت کالا در زیر یک سطح کلیدی تشدید می شود