ماموریت بانوی اول اوکراین در سفر به کره جنوبی


تهران- ایرنا – اولنا زلنسکا بانوی همسر رئیس جمهوری اوکراین به سئول سفر کرده است و رسانه های کره جنوبی هدف اصلی این سفر را ترغیب دولت کره جنوبی برای مشارکت در حمایت نظامی و تسلیحات اوکراین در جنگ مقابل روسیه اعلام کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112191/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85112191/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
  اجلاس گروه ۲۰ پوتین، زلنسکی و بایدن را گردهم می‌آورد