ماکائو گزارش آمریکا در مورد قاچاق انسان را مغرضانه خواند

مسئول دفتر وزیر امنیت دولت ماکائو گفت که این گزارش، با ” تعصب محض” تهیه شده است تا تلاش‌های مستمر دولت  در پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان که نتایج خوبی هم از آن به دست آمده است، نادیده بگیرد.

به گفته این دفتر، دولت ماکائو همیشه به طور فعال ادارات دولتی و بخش های مختلف جامعه را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان و همچنین محافظت از قربانیان هماهنگ کرده است. و علیرغم تأثیرات شدید کرونا از سال ۲۰۲۰، کارهای مربوط به مبارزه با قاچاق انسان به طور معمول ادامه یافته است و وضعیت مناسب ماکائو در بلندمدت، از نظر پایین بودن میزان جرم و جنایت یا حتی جرم صفر در این زمینه گواه این ادعا است.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری شینهوا، دولت ماکائو روز چهارشنبه مخالفت شدید خود را با بخش مربوط به ماکائو در گزارش قاچاق انسان در سال ۲۰۲۲ که اخیراً توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شد، ابراز کرد.

این دفتر خاطر نشان کرد که گزارش آمریکا در مورد ماکائو نادرست بوده است و افزود که دولت ماکائو عمیقاً از اظهارات نادرست طرف آمریکایی در مورد اجرای قانون قضایی ماکائو ابراز تاسف و خشم می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84828542/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF