مردم تایلند امروز پای صندوق‌های رأی می‌روند


تهران- ایرنا- رای دهندگان در تایلند امروز (یکشنبه) برای انتخاب اعضای پارلمان جدید این کشور پای صندوق‌های رای می‌روند تا در انتخاباتی شرکت کنند که تحلیلگران از آن به عنوان مهم‌ترین انتخاباتی یاد می‌کنند که تا به امروز در این کشور برگزار شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110532/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85110532/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF