ناتو برای پایان جنگ اوکراین دست به دامن چین شد

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در دیدار با با وزیر امور خارجه وانگ یی، گفت خواسته ناتو از چین آن است از نفوذ خود بر روسیه استفاده کرده و به پایان یافتن جنگ اوکراین کمک کند.

استولتنبرگ در صفحه توئیتر خود ضمن اعلام خبر دیدارش با وزیر امور خارجه چین نوشت: من از چین خواستم از نفوذ خود بر روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین استفاده کند. من همچنین نگرانی های ناتو در مورد حقوق بشر و تایوان را مطرح کردم. ما آماده ادامه گفتگوهای خود در مورد امنیت جهانی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84895647/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84895647/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF