نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: رویکرد نگاه به شرق باید با شتاب بیشتری پیش رود


تهران- ایرنا- نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته مقابل نظام سلطه و به ویژه آمریکایی‌ها در منطقه ایستادگی کردیم، تاکید کرد: باید این روند توسعه یابد؛ از قضا این رویکرد ما سبب شده نگاه ما به آسیا و چرخش قدرت از غرب به شرق با شتاب بیشتری پیش رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967153/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/84967153/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7